ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (ฉบับเต็ม) - หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ธัมมะ อกาลิโก ธรรมไม่จำกัดกาล (ฉบับเต็ม)

By หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

  • Release Date: 2013-06-13
  • Genre: Buddhism
  • Size: 39.12 MB

Alternative Downloads

Description

**รวบรวมหลักคิด แนวธรรมะ ของท่านพระคุณเจ้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ / ท่านปัญญานันทภิกขุ / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) / พระไพศาล วิสาโล / ท่าน ว.วชิรเมธี 

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการริเริ่มเติมต่อในงาน "สาระธรรมเพื่อมวลชน" โดยทั้งหมดเป็นไฟล์เสียงที่ออกอากาศทางทีวี ผลัดเปลี่ยนกันไปเกือบทุกช่อง ในแต่ละช่วงก่อนข่าวหรือหลังข่าว และเนื่องจากปีนี้เป็นปี "พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า" ทีมงานและผู้สนับสนุนจึงรวบรวมหลักธรรมคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้ง ๕ รูป ได้แก่ ท่านพุทธทาสภิกขุ, ท่านปัญญานันทภิกขุ, พระพรหมคุณาภรณ์, พระไพศาล วิสาโล และพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ โดยเน้นหลักของการเอาชนะตัวเอง การเอาชนะกิเลส เมื่อปัญญามา ปัญหาก็หมดไป (http://www.dhamma4u.com)

keyboard_arrow_up